• Persoonlijke begeleiding
  • Elke week nieuwe vacatures
  • Sollicitatie tips & tricks

Vind je persoonlijke jobcoach

Je wordt gematched met een jobcoach...

Vind je persoonlijke jobcoach

Menu
Events & Blog

StarApple erkend referent

19 May 2022 Blog

Begin dit jaar heeft StarApple de SNA certificering gekregen, doordat wij aan de eisen van de NEN 4400-1 voldoen. NEN 4400 is een nationale norm waarmee organisaties kunnen aantonen dat zij hun financiële zaken goed geregeld hebben (bonafide). Het doel van het NEN 4400 certificaat is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de Belastingdienst te beperken. Dit keurmerk is een eis om erkend referent te worden. Klik hier voor het openbaar register waarin alle gecertificeerde ondernemingen zijn opgenomen.

Vanaf 18 mei 2022 is StarApple Interim erkend referent. Dit betekent dat wij migranten buiten de EU/EER of Zwitserland aan mogen nemen en voor deze migranten een werk- en verblijfsvergunning via een versnelde toelatingsprocedure kunnen aanvragen. Richtlijn (EU) 2016/801 bepaalt dat StarApple door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) erkend moet zijn als referent en te zijn opgenomen in het register. Klik hier voor het openbaar register waarin alle erkend referenten zijn opgenomen. Met deze verblijfsvergunning mag de migrant zonder tewerkstellingsvergunning (twv) werken. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat ‘arbeid vrij toegestaan.

Wanneer een organisatie door de IND wordt erkend als referent, dan wordt deze organisatie aangemerkt als een betrouwbare partner van de IND. Deze status brengt meerdere voordelen met zich mee:

– Er wordt een streeftermijn gehanteerd van 2 weken om op een aanvraag te beslissen, dit is aanzienlijk sneller dan de wettelijke termijn van 90 dagen;
– De erkend referent heeft toegang tot het online Portaal Zakelijk van de IND waarin alle aanvragen kunnen worden ingediend en de voortgang kan worden bijgehouden;
– Er hoeven minder bewijsstukken te worden aangeleverd bij het indienen van de aanvraag – een eigen verklaring volstaat over het algemeen;
– De erkend referent heeft veelal een vast aanspreekpunt binnen de IND.

Deze voordelen gelden niet alleen voor de aanvraag van kennismigranten, maar ook voor andere verblijfsdoelen. Ook wordt voor meereizende gezinsleden van de migranten een streeftermijn van 2 weken gehanteerd. Heeft de migrant nareizende gezinsleden, dan geldt wel de wettelijke termijn van 90 dagen.

Aandachtspunten

Naast de voordelen van de status als erkend referent, zijn er ook een aantal aandachtspunten waar deze rekening mee dient te houden. De meest bekende zijn de zogenaamde MoMi (Wet Modern Migratiebeleid) plichten:

– Administratieplicht;
– Informatieplicht; en
– Zorgplicht.

Kort samengevat houdt dit in dat StarApple alle relevante documenten van de migrant in het personeelsdossier dient te bewaren, de IND moet informeren wanneer er sprake is van een wijziging én moet zorgdragen voor een zorgvuldige werving- en selectie van de vreemdeling.

Omdat StarApple nu als betrouwbaar partner van de IND wordt beschouwd, is een eigen verklaring vaak voldoende om een verblijfsvergunning voor de beoogde migrant te ontvangen. Dit betekent ook dat de IND geen grondige toets uitvoert om te controleren of de migrant daadwerkelijk aan alle voorwaarden voor het betreffende verblijfsdoel voldoet. Deze verantwoordelijkheid is immers bij StarApple neergelegd als betrouwbaar partner van de IND. De IND controleert achteraf op de plichten van de erkend referent, al dan niet in samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wanneer StarApple zijn MoMi-plichten niet nakomt, kan de IND een boete opleggen van ten hoogste € 3.000,00 per overtreding per migrant. De IND kan– afhankelijk van de ernst van de overtreding en de verblijfsrechtelijke gevolgen van de overtreding – besluiten direct een boete op te leggen, zonder eerst te waarschuwen.

Mocht je hier meer over willen weten, neem dan even contact op met Eva Nederhof. Zij helpt je graag verder!

Eva Nederhof Juridisch specialist

>Eva NederhofJuridisch specialist

Ik stuur je graag de nieuwste vacatures voor jouw technologie
Recruiter

Meld je aan voor de jobmail

Bedankt!

Zodra ik een nieuwe vacature heb ben jij de eerste die het hoort!