Menu

Privacy Policy

 

Over ons

StarApple Holding B.V. (StarApple, StarApple Interim, StarApple Detachering, StackOps, StackOps Hire (hierna te noemen: “StarApple Group”) wij, onze, ons) koppelt IT-specialisten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of een volgende stap in hun carrière aan ambitieuze bedrijven. Dat doen wij sinds 2008, en inmiddels hebben wij stevig naam gemaakt binnen de Nederlandse IT-markt.

Vanaf november 2022 zijn wij onderdeel van HFBG Holding B.V. (hierna te noemen: HeadFirst Group), gevestigd aan de Taurusavenue 18, 2132 LS in Hoofddorp. De entiteiten die onderdeel uitmaken van HeadFirst Group zijn ook contractueel gebonden aan verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Wij werken vanuit een mooie plek in Den Haag met een bevlogen team van servicegerichte recruitment consultants die elk een eigen expertiseveld en regio hebben. Van daaruit begeleiden ze kandidaten in het traject richting een nieuwe uitdaging.

Onze relatie met jou

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens StarApple Group verwerkt, hoe StarApple Group deze verwerkt en voor welke doeleinden. Lees dit privacy statement zorgvuldig door, omdat deze een integraal onderdeel zijn van onze relatie met jou.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer jij gebruik maakt van onze diensten (intermediaire dienstverlening en/of aanvullende dienstverlening), wanneer jij onze website bezoekt en wanneer je contact met ons opneemt. 

1.    Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen voor de gegevensverwerking. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) liggen de meeste verplichtingen op de verwerkingsverantwoordelijke en is deze ook het eerste aanspreekpunt voor jou als betrokkene. Hieronder is een verdeling gemaakt. In vrijwel elk geval kwalificeert StarApple Group als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.

Er zijn twee varianten denkbaar:

 • Ben je zelfstandige? Dan heb je te maken met twee verwerkingsverantwoordelijken van jouw gegevens (de Opdrachtgever en StarApple Group).
 • Ben je in dienst van een leverancier van een Opdrachtgever? Dan heb je te maken met drie verwerkingsverantwoordelijken (jouw werkgever, StarApple Group en de Opdrachtgever).
 • De Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke

Heb je een privacy gerelateerde vraag en/of verzoek aan de Opdrachtgever? Dan kun je de Opdrachtgever daarvoor direct benaderen. Dat kunt u doen door contact op te nemen met de contactgegevens die je kunt vinden in het privacy statement van de Opdrachtgever.

 • De werkgever als verwerkingsverantwoordelijke

Heb je een verzoek aan jouw werkgever? Dan kun je jouw werkgever daarvoor direct benaderen. Dat kun je doen door contact op te nemen met de contactgegevens die je kunt vinden in het privacy statement van jouw werkgever. 

 • StarApple Group als (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van de dienstverlening van StarApple Group

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening. StarApple Group verleent diensten vanuit meerdere entiteiten, elk 100% onderdeel van hetzelfde concern (StarApple Holding B.V.). Bij StarApple Group is sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Om ervoor te zorgen dat duidelijk is bij wie je terecht kunt met vragen en klachten, hebben wij een primaire verwerkingsverantwoordelijke aangewezen. Dat is StarApple B.V., gevestigd aan het Stationsplein 4, 2275 AZ Voorburg. Je kunt ons telefonisch bereiken op 088-3218123, per e-mail via [email protected]. 

In het kader van andere activiteiten, waaronder klantcontact, direct marketing en websitebezoek

Wij verzamelen naast de persoonsgegevens ten behoeve van de intermediaire dienstverlening ook persoonsgegevens voor eigen doeleinden (o.a. klantcontact, direct marketing, websitebezoek, die onder doeleinden worden toegelicht). Omdat wij het doel en de middelen bepalen, kwalificeren wij als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.

Werknemers van de Opdrachtgever

Wij verwerken ook gegevens van de contactpersonen van de Opdrachtgever. Ten aanzien van deze gegevens kwalificeert StarApple Group als verwerkingsverantwoordelijke.

2.    Contactcentrum

Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, kun je contact opnemen met StarApple Group. Twijfel je over welke partij als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeert of waar je heen moet met jouw vraag over een gegevensverwerking door of middels StarApple Group? Voor jouw privacy vragen kun je ons telefonisch bereiken op 088-3218123 of per e-mail via [email protected]. Wij staan u graag te woord en helpen u graag met het vinden van een oplossing. Zou dat toch niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


3.    Welk type persoonsgegevens worden verwerkt? Met welk doel en welke grondslag?

Wij verwerken verschillende types persoonsgegevens over u. Welke gegevens worden verzameld wordt in de eerste plaats bepaald door de wet en is daarnaast afhankelijk van de vereisten van de Opdrachtgever.

A. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De StarApple Group verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Kandidaat

Zzp’er

Leverancier (contactpersoon)

Voor- en achternaam

X

X

X 

Geslacht

X

X

Geboortedatum

X

X

Adres, postcode en woonplaats

X

X

Documentnummer paspoort/ ID

X

X

Geldigheid paspoort / ID

X

X

Land van herkomst

X

X

Gegevens beschikbaarheid en verlof

X

X

Telefoonnummer

X

X

X

E-mailadres

X

X

X

Details tarief

X

X

X

IP-adres

X

X

X

CV

X

X

KvK uittreksel

X

Aansprakelijkheidsverzekeringen

X

Bankgegevens

X

Btw-id nummer

X

Naam tekenbevoegde

X

Functie tekenbevoegde

X

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

StarApple verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u (indien nodig):

 • BSN nummer
 • Werkvergunning
 • Pre employment screening (PES)
 • Verklaring omtrent goed gedrag (VOG)
 • Verklaring geen Bezwaar (VGB)

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor één (of meerdere) grondslag(en) aanwezig is (/zijn):

(1) Uitvoeren van de overeenkomst

Als intermediair vormen wij de contractuele tussenschakel bij de inhuur van flexibel personeel. Wij sluiten en beheren overeenkomsten met professionals, leveranciers en opdrachtgevers op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Naast de persoonsgegevens uit de overeenkomsten zelf, ziet dit ook op de persoonsgegevens die de contracten vereisen. Het is dus ook denkbaar dat wij persoonsgegevens van jou vragen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, zodat wij deze tot stand kunnen brengen. Vervolgens is het ook mogelijk dat er enquêtes worden uitgestuurd om onze dienstenverlening te kunnen verbeteren en/of inzichten te (ver)krijgen in (de omstandigheden van het uitvoeren van) de opdrachten bij Opdrachtgevers.

(2) Toestemming

Wij kunnen jou in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Wij vragen jou bijvoorbeeld toestemming voordat wij bepaalde nieuwsberichten aan jou verzenden. Wanneer jij jouw toestemming hebt gegeven, kun jij jouw toestemming te allen tijde weer intrekken, waarna wij jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken voor de doeleinden waarop de toestemming ziet. 

(3) Wettelijke verplichting

Als intermediair zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan verplichtingen uit hoofde van de Wet allocatie arbeidskrachten door een intermediair (Waadi), de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of fiscale verplichtingen. Een wettelijke verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met Opdrachtgevers, toezichthouders of andere derden voor verwerking. Wanneer wij daartoe zijn gehouden, delen wij deze gegevens met de betreffende partij.

(4) Gerechtvaardigd belang

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de organisatie aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken en/of minimaliseren, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen. Wij hebben er ook een gerechtvaardigd belang bij om persoonsgegevens te aggregeren en te anonimiseren om marktanalyses te maken zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. Wij maken altijd een afweging tussen onze belangen en die van de betrokkenen. Wanneer jij hierover meer informatie wil ontvangen, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder ‘Contactcentrum’ in dit privacy statement.

B. Bezoekers van onze websites en/of lezers van onze mailings

Wij maken gebruik van verschillende websites (hierna gezamenlijk de Websites). Wanneer je onze Websites bezoekt, kun jij ons persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld omdat jij ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, of een contactformulier invult op onze Websites. Wij kunnen in dat verband jouw naam, jouw e-mailadres of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens voor zover jij die verstrekt bij jouw vraag. Deze persoonsgegevens verzamelen wij, omdat wij, wanneer toepasselijk, de overeenkomst moeten uitvoeren die wij met jou hebben. Als er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen, worden deze gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang dat de vraag adequaat kan worden beantwoord.

C. Persoonsgegevens gegenereerd door onze Websites

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onze Websites en binnen de omgeving van onze apps. Wanneer je de Websites bezoekt worden bepaalde gegevens verwerkt en gegenereerd, zoals je IP-adres, gegevens over je browser, gegevens over surfgedrag, datum en tijd van je bezoek en de manier waarop je door onze websites navigeert. Voor de voorkeurencookies, analytische cookies en marketingcookies wordt toestemming gevraagd. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van het Platform verbeteren, vinden wij het belangrijk dat jij weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Wij raden je aan om de cookie statements op onze Websites te raadplegen. De gegevens worden deels gebaseerd op ‘toestemming’, deels op ‘gerechtvaardigd belang’ om de website en het Platform te laten functioneren.

4.    Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt (Doeleinden)?

Naast de bovenstaande doeleinden kunnen de persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden, voor zover van toepassing:

Administratie

 • StarApple Group heeft richting de eigen accountant en de belastingdienst een verantwoordingsplicht en administratieverplichting in de zin van art. 2:10 BW. Daaronder valt ook het verrichten en administreren van te sluiten en gesloten overeenkomsten, alle afspraken en alle betalingshandelingen in navolging van gesloten overeenkomsten (wettelijke verplichting). Ook alle stukken horende bij een overeenkomst vormen onderdeel van de verplichte administratie.
 • StarApple Group dient op grond van art. 7c Waadi een (beoogd) arbeidskracht te identificeren (wettelijke verplichting).

Dienstverlening

 • De (kern van de) dienstverlening van StarApple Group (het vinden, presenteren en contracteren van de juiste matches voor Opdrachtgevers en vice versa) 
 • De juiste matches snel te kunnen vergelijken, presenteren en beschikbaar stellen op een opdracht van de Opdrachtgever (gerechtvaardigd belang).
 • Het kunnen bieden van accountmanagement en afhandeling van vragen, verzoeken, claims en klachten van de professionals, Opdrachtgevers en leveranciers (gerechtvaardigd belang en, voor zover van toepassing, uitvoering van de overeenkomst).
 • Voor StarApple Group is datakwaliteit van belang (zowel voor diens Opdrachtgevers, als correcte contractering), waardoor onderdeel van de dienstverlening controle van het account is. Zeker bij een concrete aanbieding verricht StarApple Group een check op volledigheid. Het doel daarvan is het sluiten van een overeenkomst met de correcte gegevens (datakwaliteit) wanneer een opdracht zich voordoet. Het verrichten en administreren van alle handelingen, afspraken en overeenkomsten samenhangend met de contractering is daar onderdeel van (gerechtvaardigd belang).
 • Het verrichten van contractbeheer, de financiële afhandeling en het berekenen van kosten en uitgaven door StarApple Group (uitvoering van de overeenkomst).
 • Het ondersteunen van professionals, Opdrachtgevers en leveranciers bij voldoen aan administratieve verplichtingen, zoals het aanleveren van overeengekomen stukken (bijvoorbeeld een vereiste Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen of een accountantsverklaring) en het sluiten van de overeenkomsten (uitvoering van een overeenkomst).
 • Het aanbieden van aanvullende diensten en het verbeteren van de dienstverlening. Wij kunnen persoonsgegevens die betrekking hebben op opdrachten waarop jij bent ingezet verwerken om analyses te maken en inzicht te krijgen in de markt voor zelfstandig professionals om onze diensten beter te kunnen afstemmen op vraag (Opdrachtgevers) en aanbod (zelfstandig professionals) (gerechtvaardigd belang en uitvoering van een overeenkomst, indien die wordt gesloten).
 • Het beschermen van onze activiteiten, onze rechten, veiligheid en eigendommen (gerechtvaardigd belang).
 • De verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen, bijvoorbeeld door het verrichten van een pre-employment-screening (uitvoering van de overeenkomst).

Marketing

 • Informeren over dienstverlening van StarApple Group en haar partners en relevante ontwikkelingen in de markt (toestemming).
 • Marketing en promotie van onze dienstverlening en het meten van effectiviteit daarvan (nieuwsbrieven) (toestemming en gerechtvaardigd belang).
 • Verzamelen van beoordelingen via Ratecard.io (privacy statement beschikbaar via ratecard.io).

Compliance en veiligheid

 • Het naleven van wet- en regelgeving, opsporen, voorkomen, registreren en bestrijden van fraude en illegale activiteiten (wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang).
 • Het naleven van juridische uitspraken en bevelen en beantwoorden aan verzoeken van overheden (gerechtvaardigd belang).
 • Het naleven van fiscale verplichtingen die op ons of onze leveranciers/opdrachtgevers rusten en het beperken van (keten)aansprakelijkheid (gerechtvaardigd belang en een wettelijke verplichting, te vinden in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN, artikel 1 sub b).
 • Interne controle en beveiliging. Om mogelijke inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken (gerechtvaardigd belang).

5.    Wat maakt verwerkingen op grond van de wet rechtmatig?

Enkele van onze verwerkingen zijn gebaseerd op de grondslag dat wij verplicht zijn jouw gegevens te verwerken op grond van de wet. Daarbij komt dat wij actief de hoeveelheid gegevens beperken. Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen ongewenste wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik. Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

6.    Verwerken wij gegevens buiten de EER?

Nee, wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken gebruik van servers die in Europa staan en onze groepsmaatschappijen zijn gevestigd binnen de EER. Omdat wij gebruik kunnen maken van verwerkers die hun hoofdvestiging buiten de EER hebben, valt niet uit te sluiten dat wij direct of indirect persoonsgegevens delen met organisaties buiten de EER. Voor zover dit het geval is, nemen wij passende maatregelen om deze verwerking te legitimeren, waaronder het sluiten van een doorgifteovereenkomst op basis van door de Europese Commissie goed gekeurde standaard contractsbepalingen (SCC’s). Indien vereist, nemen wij daarbij aanvullende maatregelen om er zeker van te zijn dat er een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Wanneer je meer wil weten over het doorgeven van persoonsgegevens en de wijze waarop dit is gelegitimeerd, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit privacy statement.

7.    Hoe lang bewaren we uw persoonlijke data?

Zolang de zelfstandige of leverancier een contractuele relatie met StarApple Group heeft, zal StarApple Group de persoonsgegevens bewaren. Nadat deze relatie is beëindigd, kan StarApple Group de persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaren tenzij langer bewaren vereist is bijvoorbeeld ten behoeve van fiscale verplichtingen of civielrechtelijke vorderingen

StarApple Group hanteert verder de volgende vuistregels:

 • Wij bewaren zakelijke overeenkomsten en de correspondentie daarover voor de duur van zeven jaar na het einde van de contractuele relatie, tenzij hierover nog geschillen of procedures lopen.
 • Wij bewaren persoonsgegevens ten aanzien van de verificatie van jouw identiteit gedurende zeven jaar na het einde van onze zakelijke relatie.
 • Wij bewaren inschrijfgegevens voor de nieuwsbrieven tot dat je je hiervoor hebt uitgeschreven, met een maximum van twee jaar na het einde van onze zakelijke relatie.
 • Altijd zal er worden afgewogen of het (langer) verwerken van de persoonsgegevens noodzakelijk is. Indien dat niet het geval is, zullen de desbetreffende persoonsgegevens worden verwijderd.
 • Wij bewaren klachten, correspondentie over geschillen en rapportages over incidenten gedurende zeven jaar nadat ze volledig zijn afgehandeld. Wij bewaren documenten ten aanzien van payrolling en salarisadministratie gedurende zeven jaar.

Voor de bewaartermijnen van cookies verwijzen wij jou naar onze Cookie Statements op de Websites.

8.    Welke rechten heeft u?

Onder de privacywetgeving beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de verwerking ervan. Je kunt je rechten inroepen door contact op te nemen met ons via de contactgegevens in dit privacy statement onder ‘Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken’. Wij zullen jouw verzoek beoordelen en hieraan binnen een maand voldoen. Wanneer wij meer tijd nodig hebben om aan jouw verzoek tegemoet te komen, zullen wij jou binnen een maand laten weten dat wij nog eens twee maanden nodig zullen hebben. Wij kunnen jou naar aanleiding van jouw verzoek aanvullende vragen stellen om jouw identiteit vast te stellen of om je te vragen je verzoek te specificeren.

Recht van inzage

Je hebt het recht om van ons te horen of wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wanneer dat het geval is, heb je het recht om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en aanvullende informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens te ontvangen. Wil je een volledig overzicht, of meer informatie over de gegevensverwerking, dan kun je een inzageverzoek aan ons richten.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Je kunt ook je persoonsgegevens aanvullen. 

Recht om vergeten te worden

Je hebt onder omstandigheden het recht op gegevenswissing. Op jouw verzoek verwijderen wij jouw persoonsgegevens wanneer de verwerking daarvan niet langer noodzakelijk is. 

Recht op beperking

In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken, bijvoorbeeld wanneer je meent dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn. Als wij jouw verzoek om beperking honoreren, mogen wij gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet langer verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of op een overeenkomst.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van StarApple Group. StarApple Group zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Ik stuur je graag de nieuwste vacatures voor jouw technologie
Recruiter

Meld je aan voor de jobmail

Bedankt!

Zodra ik een nieuwe vacature heb ben jij de eerste die het hoort!